Odpovědní formulář

Back Office Specialist GA

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o., IČO: 26438356, U Panasonicu 266, Pardubice, Staré Čívice, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů pro správce provádí společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, coby zpracovatel, a to prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů uchazečů o zaměstnání správcem, tj. společností Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. jsou dostupné na https://panasonic.jobs.cz/wp-content/themes/default/documents/pascz_gdpr_info_pro_zamestnance_aktualizace_11.7.2022.pdf, dotazy je možné zasílat na email: PASCZ.GDPR@eu.panasonic.com.* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.

Informace o zpracování osobních údajů:
Nastavení cookies